IPR-NEUVONTAPALVELU ARKISIN 09:30-11:30   +358.(0)50 3563654

REKISTERISELOSTE


Henkilörekisterilain (471/87) 10§:n mukaan
Rekisterinpitäjä
Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
puh. (09) 2780 0002
 
Rekisterin nimi
Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry:n jäsenyhdistysten jäsenrekisteri
 
Rekisterin pitämisen peruste
Yhdistyslain (26.5.1989/503)11§:n mukaisen jäsenluettelon laadinta ja ylläpito. KEKE ry:n jäsenyhdistykset, joiden puolesta jäsenrekisterinpitäjä toimii.
 
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteri on Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry:n ja sen jäsenyhdistysten jäsenrekisteri, joka sisältää tiedot näiden jäsenistä. Rekisterin tietoja käytetään jäsenpalvelujen hoitamiseen, jäsenyhdistysten jäsenyhdistysten jäsentoimintaa varten ja jäsenmaksujen laskuttamiseen ja tilitykseen jäsenyhdistyksille.
 
Rekisterin sisältämät tiedot
Jäsenten henkilötiedot: nimi, jäsennumero, osoite, puhelinnumero, sähköposti, syntymäaika/-vuosi, keksintötoiminnan ala.
Jäsenyystiedot: jäsenyhdistys, jäsenlaji, liittymispäivä, eroamispäivä,jäsenmaksutiedot.
 
Tietolähteet
Tietolähteenä ovat jäsenten liittyessään antamat tiedot sekä jäsensuhteen aikana jäseniltä saadut tai kerätyt tiedot.
 
Tietojen luovuttaminen
Rekisteristä toimitetaan säännöllisesti tietoja liiton jäsenyhdistyksiin jäsentoimintaa varten. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisiin markkinointitarkoituksiin.
 
Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa jäsenen vaatimuksesta tai jäsensuhteen päättymisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan, jos jäsen väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsentiedot säilytetään luottamuksellisina ja vain jäsenpalvelua hoitavat henkilöt voivat käsitellä tietoja.
 
Kielto-oikeus
Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely.