IPR-NEUVONTAPALVELU ARKISIN 09:30-11:30   +358.(0)50 3563654

Keksinnöt ja aloitteet ovat niin yritysten kuin koko kansantalouden kilpailukyvyn tärkein edellytys. Yritysten ja muidenkin yhteisöjen menestys perustuu entistä enemmän niiden koko henkilökunnan osaamiseen ja luovuuteen. Luovuuden esillesaaminen ja sen hyödyntäminen vaatii kaikkien tahojen kannustuksen ja tuen. Itsenäiset keksijät, kuten myös keksijät ja aloitteentekijät yrityksissä, ovat usein itsenäisiä ahertajia, jotka puurtavat työssään - monesti ilman ansaittua tunnustusta.


Suomen Keksijäin Keskusliiton myöntämällä ansiomerkillä voivat yritykset ja yhteisöt osoittaa huomiota aloitteentekijöilleen ja keksijöilleen. Keksintöansiomerkki on tehty tunnustukseksi eri tehtävissä toimiville suomalaisille aloitteentekijöille, keksijöille, suunnittelijoille ja tuotekehittäjille.

Ansiomerkki myönnetään kultaisena tai hopeisena. 

Yritykset ja yhteisöt voivat tehdä ansiomerkkihakemuksen keskusliiton hallitukselle. Hakemus tulee tehdä tarkkaan punnittujen ansioiden perusteella. Ansiomerkkiasian esittelijänä toimii Liiton toiminnanjohtaja.


Lisätietoja ansiomerkeistä ja hakumenettelystä liiton toimistolta: kekery@kekery.fi

ALOITTEENTEKIJÄN JA KEKSIJÄN ANSIOMERKKI